Giá nhà trung bình tại Brisbane đạt 655,000 đô

Báo Úc | 6 tháng trước

  Theo Viện Địa ốc Queensland (REIQ), giá nhà trung bình tại Brisbane đã lên tới mức cao mới là 655,000 đô. Số liệu mới nhất của REIQ từ tháng 12/2016 cho thấy giá nhà

Bất động sản
1 2 3 5