Ở nơi, hai vợ chồng chỉ có một cái quần…

Vietnamnet | 4 tháng trước

“Ngày xưa, cuộc sống người Đàng Hạ rất khó khăn. Họ gần biển nhưng không biết đánh cá, chỉ mải lên rừng kiếm củi đổi cơm. Nhiều nhà, hai vợ chồng chỉ có một cái quần,

Tâm sự
1 2 3 22